ŠKOLNÍ DRUŽINA

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY                                                 tel.: 732 585 481

Ranní družina: 6:00 – 7:45 hodin

Odpolední družina: 11:55 – 15:30

Vychovatelka I.oddělení:  Lada Mičulková

Vychovatelka II.oddělení Jana Španihelová

Poplatek: 100 Kč měsíčně

V případě zájmu zákonných zástupců je provoz školní družiny zajištěn i o velikonočních, jarních a pololetních prázdninách.

Vzhledem ke zvýšeným provozním nákladům dojde od 1.9.2024 k navýšení úplaty

za vzdělávání ve školní družině ze současných

100 Kč na 150 Kč na žáka za měsíc – novelizace § 123 odst. 4 školského zákona

s účinností od 1.1.2024.

 

Mgr. Věra Tomšů
Ředitelka ZŠ a MŠ Hladké Životice, p.o.

Školní družina má velikost dvou místností, které jsou částečně využívány i k výuce, její kapacita je  55 žáků. Pracují zde 2 vychovatelky, obě s pedagogickým vzděláním. Školní družina také zajišťuje velké množství činností. Pro tyto činnosti mohou být využívány i ostatní prostory školy.

Cílem školní družiny je připravit děti pro život ve stávající společnosti a prostřednictvím volnočasových aktivit je vybavit žádoucími vědomostmi, dovednostmi, ale také postoji. Usilovat o vytváření zdravé osobnosti, odolné vůči negativním vlivům, které budou znát svou cenu a najdou své místo ve zdravé sociální skupině.

Dětem je umožněno v době pobytu ve školní družině rozvíjet své zájmy v těchto specificky zaměřených činnostech:
• pohybové a tělesné aktivity
• výtvarné činnosti
• pracovní činnosti
• hudba, zpěv, tanec
• literárně dramatická činnost
• přírodovědná činnost
• vlastivědná činnost

Družina