ŠKOLNÍ DRUŽINA

Podmínkou přihlášení je školní věk – 1. až 5. třída + budoucí žáci 1.třídy

Termín odevzdání přihlášky do 30.6.2023

Vyplněnou přihlášku:

– vložit do poštovní schránky ZŠ

                                                                                                             – poslat poštou na adresu školy

       – nebo předat ve škole vychovatelce

 

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY                                                 tel.: 732 585 481

Ranní družina: 6:00 – 7:45 hodin

Odpolední družina: 11:55 – 15:30

Vychovatelka I.oddělení:  Lada Mičulková

Vychovatelka II.oddělení Jana Španihelová

Poplatek: 100 Kč měsíčně

V případě zájmu zákonných zástupců je provoz školní družiny zajištěn i o velikonočních, jarních a pololetních prázdninách.

Se souhlasem zřizovatele dojde
od 1.9.2019 k navýšení úplaty
za vzdělávání
ve školní družině ze současných 50 Kč
na 100 Kč na dítě za měsíc.

Mgr. Věra Tomšů
Ředitelka ZŠ a MŠ Hladké Životice, p.o.

Školní družina má velikost dvou místností, které jsou částečně využívány i k výuce, její kapacita je  55 žáků. Pracují zde 2 vychovatelky, obě s pedagogickým vzděláním. Školní družina také zajišťuje velké množství činností. Pro tyto činnosti mohou být využívány i ostatní prostory školy.

Cílem školní družiny je připravit děti pro život ve stávající společnosti a prostřednictvím volnočasových aktivit je vybavit žádoucími vědomostmi, dovednostmi, ale také postoji. Usilovat o vytváření zdravé osobnosti, odolné vůči negativním vlivům, které budou znát svou cenu a najdou své místo ve zdravé sociální skupině.

Dětem je umožněno v době pobytu ve školní družině rozvíjet své zájmy v těchto specificky zaměřených činnostech:
• pohybové a tělesné aktivity
• výtvarné činnosti
• pracovní činnosti
• hudba, zpěv, tanec
• literárně dramatická činnost
• přírodovědná činnost
• vlastivědná činnost

Družina