TITLE

DESCRIPTION

Uzavření školy

Vážení rodiče,

Z důvodu zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 na území České republiky ZAKAZUJE Ministerstvo zdravotnictví s účinnou platností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělání ve školách a školských zařízení podle zákona č. 561/20004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Opatření se také zaměřuje na všechny osoby organizující vzdělávání dle školského zákona. Pro žáky bude rovněž uzavřena školní družina i školní jídelna.

Předmětem opatření je zákaz vzdělávání  pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19.

Toto mimořádné opatření je platné do jeho odvolání.

Žákům budou úkoly pro domácí přípravu zasílány prostřednictvím elektronické žákovské knížky vyučujícími jednotlivých předmětů.

V případě, že je Vaše dítě mladší 10 let, máte jako zákonní zástupci právo na tzv. Ošetřovné, které Vám pro zaměstnavatele vystaví škola od 11.3.2020 v době od 8:00 – 12:00 nebo i v jiný čas po domluvě  – tel.: 739 303 064. Změny v “Ošetřovném” – dle schválení vládny dne 19.3.2020 mají na Ošetřovné nárok i rodiče dětí do 13 let i OSVČ.

 

Mgr. Věra Tomšů, ředitelka školy

 

https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Karantena_a_osetrovne.pdf 

https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/89_628_5.pdf