TITLE

DESCRIPTION

Uzavření školy

Vážení rodiče, milí žáci,

vláda ČR vyhlásila od 14.10. uzavření ZŠ včetně 1. stupně. Od tohoto dne jsme nuceni začít distanční výuku, která je pro žáky povinná viz. Dodatek č.2 Školního řádu – Distanční výuka. V případě, že budete potřebovat pro své dítě zapůjčit školní tablet (viz dotazník na začátku školního roku), škola Vám ho oproti podpisu předá. Na konkrétním čase se, prosím, domluvte s třídním učitelem.
Třídní učitel Vás zkontaktuje přes školu on-line, kdy proběhne zkouška systému, předá rozvrh třídy.
Žáci, kteří zažili distanční výuku v loňském školním roce, již nemusí ZOOM stahovat. Stačí případně změnit ID adresu a zadat heslo (předá třídní učitel). V případě, že jste si v počítači složku smazali nebo jste noví uživatelé (1. ročník), postupujte tímto způsobem:

1. Zadejte do vyhledávače: https://zoom.us/
2. Stáhněte si daný program
3. Po otevření do join napište ID, případně heslo (dodá třídní učitel)
4. Klikněte na meeting
5. Vyzkoušejte si užívání mikrofonu a kamery

Veškeré aktivity (plavání, preventivní programy pro 4. a 5.ročník) jsou vzhledem k okolnostem zrušeny. O jejich dalším konání budete informováni.
Obědy budou žákům ve ŠJ odhlášeny. V případě, že budete mít o oběd zájem, nahlaste své dítě ve ŠJ. Bude Vám předán do jídlonosičů v době od 11:00 – 11:45.
Jelikož by, dle ministra, měla distanční výuka probíhat do 1.11., nemůžeme otevřít ani ŠD, která byla původně naplánována i v době podzimních prázdnin. Ty navíc vláda schválila již od 26.10. do 30.10.
V případě, že budete potřebovat vystavit „Ošetřovné“, kontaktujte mě, prosím, na tel.č. 739 303 064.
K zajištění péče o děti pracovníků záchranného systému budou vyčleněna školská zařízení.

Jsem si vědoma, že dané období nebude pro nikoho z nás jednoduché. Pevně ale věřím, že společnými silami vše zvládnem 🙂
Věra Tomšů