ZÁJMOVÉ ÚTVARY

Pondělí

 •      13:30 – 14:15 – DESKOVÉ HRY – mladší žáci – v rámci ŠD – 1x za 14 dní – sudý týden – J.Španihelová
 •      14:30 – 15:15 – DESKOVÉ HRY – starší žáci – v rámci ŠD – 1x za 14 dní – sudý týden – J.Španihelová  
 •      13:30 – 14:15 – VĚDA HROU – mladší žáci – v rámci ŠD – 1 x za 14 dní – lichý týden – J. Španihelová
 •      14:30 – 15:15 – VĚDA HROU  – starší žáci – v rámci ŠD – 1 x za 14 dní – lichý týden – J. Španihelová
 •     12:00 – 17:00 – KLAVÍR – budova MŠ – J.Nádvorníková
 •     13:30 – 15:00 – KLÁVESY – budova ZŠ – A. Capovský

Úterý

 •     13:30 – 14:15 – INTERNET PRO 4.ROČNÍKJ.Španihelová
 •     13:30 – 14:15 – POHYBOVÝ KROUŽEK – mladší žáci – v rámci ŠD – L.Mičulková

Středa

 •     7:15 – 7:45 – ANGLIČTINA HROU  – A.Stavovčíková – mladší žáci
 •     7:15 – 7:45 – ANGLIČTINA HROU  – Š.Hoňková – starší žáci – 4.r.
 •     7:15 – 7:45 – ANGLIČTINA HROU  – J.Polášková – starší žáci – 5.r.
 •    13:30 – 14:15 – SBOROVÝ ZPĚV – V. Tomšů
 •    12:00 – 18:00 – KLAVÍR – budova MŠ – J.Nádvorníková
 •     16:00 – 17:30 – TRUBKA  – M.Maléř

Čtvrtek

 •    13:30 – 14:15 – POHYBOVÝ KROUŽEK – starší žáci – v rámci ŠD  – J.Španihelová
 •    13:00 – 16:15 – FLÉTNA  – P.Habernal
 •    13:45 – 15:15 – KYTARA – budova MŠ – M.Kapitánčiková

Pátek

 •    13:30 – 14:15 – KERAMICKÝ KROUŽEK – budova MŠ – mladší žáci – 1 x za 14 dní – sudý týden – Z.Fusková
 •    14:30 – 15:15 – KERAMICKÝ KROUŽEK – budova MŠ – starší žáci – 1 x za 14 dní – sudý týden – Z.Fusková
 •    13:30 – 14:15 – TVOŘIVÁ DÍLNIČKA – mladší žáci – v rámci ŠD – 1 x za 14 dní – lichý týden – D.Juříčková
 •    14:25 – 15:10 – TVOŘIVÁ DÍLNIČKA – starší žáci – v rámci ŠD – 1 x za 14 dní – lichý týden – D.Juříčková
 •    12:30 – 14:30 – Náboženství – M. Sudora

 

POČÍTAČE HROU – max. 30 min. denně příležitostně za nepříznivého počasí

 

Žáci jsou děleni na starší a mladší podle počtu přihlášených dětí.