ZÁJMOVÉ ÚTVARY

ZÁJMOVÉ ÚTVARY VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

 

Pondělí

 •      13:30 – 14:15 – DESKOVÉ HRY – skupina č.1 – v rámci ŠD – 1x za 14 dní – sudý týden – J.Španihelová
 •      14:15 – 15:00 – DESKOVÉ HRYskupina č.2 – v rámci ŠD – 1x za 14 dní – sudý týden – J.Španihelová  
 •      13:30 – 14:15 – MALÝ CESTOVATEL – 1.skupina – v rámci ŠD – 1 x za 14 dní – sudý týden – T. Mičulková
 •      14:15 – 15:00 – MALÝ CESTOVATEL – 2.skupina – v rámci ŠD – 1 x za 14 dní – sudý týden – T. Mičulková
 •      13:30 – 14:15 – VĚDA HROU – v rámci ŠD – 1 x za 14 dní – lichý týden – J.Španihelová
 •      13:30 – 14:15 – TVOŘIVÁ DÍLNIČKA – 1.skupina – v rámci ŠD – 1 x za 14 dní – lichý týden – L. Mičulková
 •      14:15  – 15:00 – TVOŘIVÁ DÍLNIČKA – 2.skupina – v rámci ŠD – 1 x za 14 dní – lichý týden – L. Mičulková
 •      13:00 – 18:30 –  KLAVÍR – budova MŠ – J.Nádvorníková
 •      13:30 – 14:15 –  KLÁVESY – budova ZŠ – A. Capovský
 •      15:00 – 18:00 –  TRUBKA – budova ZŠ – M.Maléř

Úterý

 •     14:30 – 16:00 – FLORBAL – tělocvična ZŠ T.G.Masaryka Fulnek – A. Stavovčíková, J.Španihelová

Středa

 •   7:10 – 7:50 –   ANGLIČTINA HROU, KONVERZACE – J Polášková
 •   13:30 – 14:15 –  SBOROVÝ ZPĚV – V. Tomšů
 •    13:00 – 14:00 –  NÁBOŽENSTVÍ – budova ZŠ – M. Sudora
 •    13:00 – 18:00 –  KLAVÍR – budova MŠ – J.Nádvorníková

Čtvrtek

 •      7:10 –   7:50  –   ANGLIČTINA HROU –  1.skupina – M. Mutinová  
 •      13:30 – 14:15 – POHYBOVÉ HRY – 1.skupina – v rámci ŠD – L.Mičulková
 •      14:30 – 15:15 – POHYBOVÉ HRY – 2.skupina – v rámci ŠD – J.Španihelová
 •      13:15 – 14:15 – KERAMICKÝ KROUŽEK  – budova MŠ –  Z. Fusková
 •    12:15 – 16:15 –   FLÉTNA  – P.Habernal
 •    13:10 – 15:25 –   KYTARA – budova MŠ – M.Kapitánčiková
 •    15:00 – 16:45 –   KLAVÍR – budova MŠ – J.Nádvorníková

Pátek

 •      7:10 –   7:50 –   ANGLIČTINA HROU  – 2.skupina – M.Mutinová
 •      12:30 – 15:30 – AKTIVITY ŠD

 

POČÍTAČE HROU – max. 30 min. denně příležitostně za nepříznivého počasí

 

Žáci jsou děleni na skupiny podle počtu přihlášených dětí.