ZÁJMOVÉ ÚTVARY

ZÁJMOVÉ ÚTVARY VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

 

Pondělí

 •      13:30 – 14:15 – DESKOVÉ HRY – mladší žáci – v rámci ŠD – 1x za 14 dní – sudý týden – J.Španihelová
 •      14:30 – 15:15 – DESKOVÉ HRY – starší žáci – v rámci ŠD – 1x za 14 dní – sudý týden – J.Španihelová  
 •      13:30 – 14:15 – TANEČNÍ KROUŽEK  – 1x za 14 dní – lichý týden – M. Mutinová
 •      12:00 – 17:00 – KLAVÍR – budova MŠ – J.Nádvorníková
 •      13:30 – 15:00 – KLÁVESY – budova ZŠ – A. Capovský

Úterý

 •     13:30 – 14:15 – POHYBOVÉ HRY – mladší žáci – v rámci ŠD – J.Španihelová, A.Stavovčíková
 •     14:30 – 15:15 – POHYBOVÉ HRY – starší žáci – v rámci ŠD – J.Španihelová, A.Stavovčíková
 •     13:30 – 14:15 – TVOŘIVÁ DÍLNIČKA – starší žáci – v rámci ŠD – 1x za 14 dní – sudý týden – Mičulková
 •     14:30 – 15:15 – TVOŘIVÁ DÍLNIČKA – mladší žáci – v rámci ŠD – 1 x za 14 dní – sudý týden – Mičulková

Středa

 •      7:15 –   7:45 – ANGLIČTINA HROU  – 2. a 3.r. – J. Polášková
 •      7:15 –   7:45 – ANGLIČTINA HROU  – 4. a 5.r. – Š. Hoňková
 •    13:30 – 14:15 – SBOROVÝ ZPĚV – V. Tomšů
 •    13:30 – 14:15 – FLORBAL – starší žáci – A. Stavovčíková
 •    14:30 – 15:15 – FLORBAL – mladší žáci – A. Stavovčíková
 •    13:00 – 14:00 – NÁBOŽENSTVÍ – M. Sudora
 •    12:00 – 18:45 – KLAVÍR – budova MŠ – J.Nádvorníková

Čtvrtek

 •      7:15 –   7:45  – ANGLIČTINA HROU –  žáci 1.r. – M. Mutinová  
 •    13:30 – 14:15 – VĚDA HROU – mladší žáci – v rámci ŠD – 1 x za 14 dní – sudý týden – J.Španihelová
 •    14:30 – 15:15 – VĚDA HROU – starší žáci – v rámci ŠD – 1 x za 14 dní – sudý týden – J. Španihelová
 •    13:30 – 14:15 – KERAMICKÝ KROUŽEK  – 1 x za 14 dní – lichý týden – Z. Fusková
 •    12:15 – 16:15 – FLÉTNA  – P.Habernal
 •    12:30 – 14:45 – KYTARA – budova MŠ – M.Kapitánčiková
 •    14:40 – 17:30 – TRUBKA  – M.Maléř
 •    15:00 – 17:30 – KLAVÍR – budova MŠ – J.Nádvorníková

Pátek

 •   12:30 – 15:30 – AKTIVITY ŠD

 

POČÍTAČE HROU – max. 30 min. denně příležitostně za nepříznivého počasí

 

Žáci jsou děleni na starší a mladší podle počtu přihlášených dětí.