ZAMĚSTNANCI

Mateřské školy

Pedagogický sbor:

 

Bc. Lenka Lakomá  –  zástupce ředitelky MŠ

                                   –  učitelka Včelek – starší děti

 

Martina Mikundová – učitelka Včelek – starší děti

 

Michaela Horáková – učitelka Berušek – mladší děti

 

Dominika Juříčková, DiS. – učitelka Berušek – mladší děti

 

Ostatní zaměstnanci:

 

MgA.Zdeňka Fusková – asistent pedagoga

 

Jiřina Birošíková – školnice