ZAMĚSTNANCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Mgr. JITKA POLÁŠKOVÁ

Funkce: ředitelka
Specializace: styk s veřejností
Ostatní: propojuje veškerou činnost školy uvnitř i vzhledem k veřejnosti

Mgr. ŠÁRKA HOŇKOVÁ

Funkce: třídní učitelka
Specializace: vývojové poruchy učení
Ostatní: vedoucí internetového kroužku, režisérka veřejných vystoupení žáků

LADA MIČULKOVÁ

Funkce: vychovatelka, pokladní
Specializace: ruční práce
Ostatní: komunikace s rodiči mimo vyučování, činnost ŠD

Mgr. VĚRA TOMŠŮ

Funkce: třídní učitelka
Specializace: hudební výchova
Ostatní: vede kroužek hra na flétnu, vyučuje sborový zpěv

Mgr. ALENA STAVOVČÍKOVÁ

Funkce: třídní učitelka
Specializace: pohybové aktivity žáků,ICT předměty
Ostatní: vedoucí školní jídelny