ZAMĚSTNANCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VEDENÍ ŠKOLY

Ředitelka

Mgr. VĚRA TOMŠŮ

Zástupce ředitelky

Mgr. ŠÁRKA HOŇKOVÁ

TŘÍDNÍ UČITELÉ

I. třída (1. ročník)

Mgr. VĚRA TOMŠŮ

II. třída (2. a 3. ročník)

Mgr. ALENA STAVOVČÍKOVÁ

III. třída (4. a 5. ročník)

Mgr. ŠÁRKA HOŇKOVÁ

UČITELKA

Mgr. Jitka POLÁŠKOVÁ

ASISTENTKY

Asistent pedagoga

JANA ŠPANIHELOVÁ

Školní asistent

MILENA HODULÁKOVÁ

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Vedoucí ŠJ, vedoucí kuchařka

LADA FUSKOVÁ

Kuchařka

JANA RŮČKOVÁ

Kuchařka

MIRKA FOJTÍKOVÁ

SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI

Školnice

ANNA CABADAJOVÁ