ZAMĚSTNANCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Statutární zástupce školy:

 

Mgr. Věra Tomšů

skola@zshlzivotice.cz

 

Pedagogický sbor:

 

Mgr. Věra Tomšů  –  ředitelka školy

skola@zshlzivotice.cz

Mgr. Markéta Mutinová – třídní učitelka I.třídy (1. ročníku)

mutinova@zshlzivotice.cz

Mgr. Alena Stavovčíková – třídní učitelka II.třídy (2. a 3. ročníku)

stavovcikova@zshlzivotice.cz

Mgr. Šárka Hoňková – třídní učitelka III.třídy (4. a 5. ročníku)

                                     – výchovný poradce

honkova@zshlzivotice.cz

Jana Španihelová – asistent pedagoga, vychovatelka

spanihelova@zshlzivotice.cz

Lada Mičulková – vychovatelka

miculkova@zshlzivotice.cz

MgA. Zdeňka Fusková – asistent pedagoga

 

Mgr. Tereza Mičulková – vychovatelka, školní asistent

 

Mgr. Jitka Polášková – vyučující Předmět speciálně pedagogické péče

polaskova@zshlzivotice.cz

Ostatní zaměstnanci školy

 

Lada Fusková – hlavní kuchařka, vedoucí školní jídelny

fuskova@zshlzivotice.cz

Lada Mičulková – administrativní pracovník

 

Naděžda Kajabová – školnice

 

Štěpánka Melichaříková – kuchařka

 

Jana Růčková – pomocná kuchařka