ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

2015 -2016

Školní družina má velikost dvou místností, které jsou částečně využívány i k výuce, její kapacita je  55 žáků. Pracují zde 2 vychovatelky, obě s pedagogickým vzděláním. Školní družina také zajišťuje velké množství činností. Pro tyto činnosti mohou být využívány i ostatní prostory školy.

Cílem školní družiny je připravit děti pro život ve stávající společnosti a prostřednictvím volnočasových aktivit je vybavit žádoucími vědomostmi, dovednostmi, ale také postoji. Usilovat o vytváření zdravé osobnosti, odolné vůči negativním vlivům, které budou znát svou cenu a najdou své místo ve zdravé sociální skupině.

Dětem je umožněno v době pobytu ve školní družině rozvíjet své zájmy v těchto specificky zaměřených činnostech:
• pohybové a tělesné aktivity
• výtvarné činnosti
• pracovní činnosti
• hudba, zpěv, tanec
• literárně dramatická činnost
• přírodovědná činnost
• vlastivědná činnost