NEJNOVĚJŠÍ AKTUALITY

Základní škola

Informace na konec dubna, počátek května

Informace pro rodiče na duben 18.4. Zápis do ZŠ, od 13 h 20.4. Zahajujeme plavecký výcvik, 10 lekcí, každý pátek do 22.6., odjezd od školy. Odjezd od školy v 9.00. Vyučování začínáme v 7.00. Žáci, kteří se nezúčastní výcviku, dodají potvrzení lékaře třídnímu učiteli do 20.4.2018. Cena za PV včetně dopravy: 1.ročník – 740 Kč, ...

Více...

Informacena konec března

23.3. Malý velikonoční jarmark:  v budově školy, začátek v 15.30 27._28.3. Projekt Velikonoce, spojený se spaním ve škole. Program: 27.3. Projektové dopoledne-Velikonoce, jejich podstata. Žáci mají s sebou pouzdro a svačinu.            Hudební program: Hudební šlehačka plná Smetany (10.30), příspěvek 20 Kč Odpoledne: Sraz od 16-17h, ubytování ve třídách, s sebou polštářek, spacák (deka), podložka, hygienické potřeby. Bez jídla, ...

Více...

Zápis do 1.ročníku-informace

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2018/19 Zápis se uskuteční 18.4. od 13.h Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.   K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2017/2018 ...

Více...

Mateřská škola

Uzavření MŠ

V pondělí 30.dubna 2018 bude MŠ i ZŠ uzavřena!

Více...

Informace na květen 2018

Oslava Dne matek – 6. května 2018 v 15.00 v sále OÚ. Vystupují všechny děti MŠ a ZŠ. Občerstvení zajištěno. Srdečně zveme!

Více...

Zápis do MŠ pro školní rok 2018/2019

Zápis do MŠ pro školní rok 2018/2019 se koná ve středu 2. května 2018 od 14.00 do 16.30 hodin v budově MŠ. S sebou si doneste rodný list dítěte, občanský průkaz rodiče a vyplněné formuláře (k vyzvednutí v MŠ v době provozu MŠ – 6.00 – 15.45 hodin). Kritéria a podmínky přijetí jsou k nahlédnutí ...

Více...

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Hladké Životice, příspěvková organizace

Kapacita školy je 65 žáků ve škole. Tuto kapacitu se nedaří naplňovat, přibližný počet žáků je 42-54. Školu navštěvují děti z Hladkých Životic, pouze výjimečně žáci z jiných obcí. Je v těsné blízkosti mateřské školy a vytváří ekonomicky i komunikativně výhodný celek.

Škola je malotřídní, počet ročníků 5. Organizace je dvojtřídní nebo trojtřídní (dle počtu žáků). Školní budova má 3 běžné učebny a 1 počítačovou učebnu. Tělocvična a jídelna je v nedaleké budově MŠ. Dalšími součástmi školy je zahrada, asfaltové hřiště a zahradní domek.

Vyučující jsou plně kvalifikovaní, vzdělaní v mnoha oblastech, počet 3 včetně ředitelky. Všichni vyučující mají způsobilost k vyučování jednoho cizího jazyka. Všichni vyučující ovládají práci s počítačem, mají vzdělání v oblasti VPU a průběžně se nadále vzdělávají.