NEJNOVĚJŠÍ AKTUALITY

Základní škola

Informace-konec školního roku

Milí rodiče, prosíme Vás o vyplnění anonymního dotazníku. Obálku s dotazníkem zalepte a vhoďte do urny ve škole od středy 27.6. do pátku 29.6. , případně tím pověřte své dítě. Obálky budou otevřeny v pátek 29. 6. 2018, vyhodnocení naleznete na web. stránkách školy. Nebojte se napsat své názory. Budeme se je snažit využít pro ...

Více...

Informace na květen, červen

Informace pro rodiče – květen 2018 16.5. Výlet PEVNOST POZNÁNÍ V OLOMOUCI A PEVNOST BOYARD VE ŠTERNBERKU Viz. leták, který děti obdržely od pí. starostky k vysvědčení. Odjezd od školy v 7.45, návrat v 18.00-18.30. Žáky si vyzvedněte u školy. S sebou pití, svačinu. Během dnem si mohou děti zakoupit drobné občerstvení. Oběd není zajištěn. ...

Více...

Informace na konec dubna, počátek května

Informace pro rodiče na duben 18.4. Zápis do ZŠ, od 13 h 20.4. Zahajujeme plavecký výcvik, 10 lekcí, každý pátek do 22.6., odjezd od školy. Odjezd od školy v 9.00. Vyučování začínáme v 7.00. Žáci, kteří se nezúčastní výcviku, dodají potvrzení lékaře třídnímu učiteli do 20.4.2018. Cena za PV včetně dopravy: 1.ročník – 740 Kč, ...

Více...

Mateřská škola

Informace na červenec, srpen 2018

Uzavření MŠ během měsíce července a srpna – MŠ bude uzavřena od 9. července do 17. srpna 2018. Provoz bude ukončen 4. července a zahájen 20. srpna 2018.

Více...

Informace na červen 2018

BAREVNÝ TÝDEN – 11.-15.6.2018 Pondělí: BAREVNÝ DEN – oblíbená barva; Úterý: ČERVENÝ DEN; Středa: ŽLUTÝ DEN; Čtvrtek: ZELENÝ DEN; Pátek: MODRÝ DEN.  Prosíme rodiče o spolupráci. Děkujeme… Školní výlet rodičů a dětí do Dinoparku Ostrava – 5. června; Dětský den – 15. června; Rozloučení s předškoláky (pro rodiče dětí odcházejících do ZŠ) + Noc v MŠ – 22. ...

Více...

Informace na květen 2018

Pyžamková párty ke Dni dětí – 31.5.   Fotografování dětí – 30. května v 8.30 hodin. Bližší informace na nástěnce v MŠ.   Oslava Dne matek – 6. května 2018 v 15.00 v sále OÚ. Vystupují všechny děti MŠ a ZŠ. Občerstvení zajištěno. Srdečně zveme!

Více...

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Hladké Životice, příspěvková organizace

Kapacita školy je 65 žáků ve škole. Tuto kapacitu se nedaří naplňovat, přibližný počet žáků je 42-54. Školu navštěvují děti z Hladkých Životic, pouze výjimečně žáci z jiných obcí. Je v těsné blízkosti mateřské školy a vytváří ekonomicky i komunikativně výhodný celek.

Škola je malotřídní, počet ročníků 5. Organizace je dvojtřídní nebo trojtřídní (dle počtu žáků). Školní budova má 3 běžné učebny a 1 počítačovou učebnu. Tělocvična a jídelna je v nedaleké budově MŠ. Dalšími součástmi školy je zahrada, asfaltové hřiště a zahradní domek.

Vyučující jsou plně kvalifikovaní, vzdělaní v mnoha oblastech, počet 3 včetně ředitelky. Všichni vyučující mají způsobilost k vyučování jednoho cizího jazyka. Všichni vyučující ovládají práci s počítačem, mají vzdělání v oblasti VPU a průběžně se nadále vzdělávají.