NEJNOVĚJŠÍ AKTUALITY

Základní škola

Informace na měsíc žáří

Informace pro rodiče září 7.9. Štafetový běh – vybraní žáci se zúčastní štafetového běhu ve Fulneku na hřišti. Odjezd autobusem 8.12, zpět opět autobusem. Žáci budou mít sportovní oblečení, svačinu, pití a peníze na cestu – 18 Kč. 20.9. v 9.00 focená žáků 1.ročníku 21.9. Preventivní program pro žáky pod vedením ředitele PPP Ostrava p. ...

Více...

Indormace k zahájení školního roku 3.září 2018

Milí žáci, rodiče a přátelé školy, slavnostní zahájení školního roku proběhne dne 3.9.2018 v budově ZŠ Hladké Životice v 8.00. Zahájení školního roku končí v 10.00. ŠD je otevřena od 6.00 do 15.30. Informace k organizaci školního roku 2018/19 a o úvodních informacích ke školníkmu roku 2018/19 naleznete v dokumentech ZŠ. Těšíme se na společné ...

Více...

Mateřská škola

Informace na říjen 2018

Z důvodu celodenního přerušení dodávky pitné vody bude v úterý 2. října mateřská škola UZAVŘENA!

Více...

Informace na září 2018

Informativní schůzka pro rodiče se koná ve čtvrtek 6. září v 16.00 hodin v MŠ. Program: organizace provozu MŠ, co děti potřebují do MŠ, informace ohledně akcí, plateb školného, stravného, školního výletu, fotografování, diskuze, připomínky… Účast rodičů žádoucí! Po dobu schůzky není zajištěno hlídání dětí.

Více...

Informace na červenec, srpen 2018

Informace o příměstském táboře, který mohou využívat i děti nastupující do ZŠ v září 2018, najdete v záložce ZŠ/ Dokumenty.   Uzavření MŠ během měsíce července a srpna – MŠ bude uzavřena od 9. července do 17. srpna 2018. Provoz bude ukončen 4. července a zahájen 20. srpna 2018.

Více...

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Hladké Životice, příspěvková organizace

Kapacita školy je 65 žáků ve škole. Tuto kapacitu se nedaří naplňovat, přibližný počet žáků je 42-54. Školu navštěvují děti z Hladkých Životic, pouze výjimečně žáci z jiných obcí. Je v těsné blízkosti mateřské školy a vytváří ekonomicky i komunikativně výhodný celek.

Škola je malotřídní, počet ročníků 5. Organizace je dvojtřídní nebo trojtřídní (dle počtu žáků). Školní budova má 3 běžné učebny a 1 počítačovou učebnu. Tělocvična a jídelna je v nedaleké budově MŠ. Dalšími součástmi školy je zahrada, asfaltové hřiště a zahradní domek.

Vyučující jsou plně kvalifikovaní, vzdělaní v mnoha oblastech, počet 3 včetně ředitelky. Všichni vyučující mají způsobilost k vyučování jednoho cizího jazyka. Všichni vyučující ovládají práci s počítačem, mají vzdělání v oblasti VPU a průběžně se nadále vzdělávají.