ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Hladké Životice, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice, Hlavní 188, je příspěvkovou organizací zřízenou Obcí Hladké Životice na dobu neurčitou. Vykonává činnost málotřídní základní školy s kapacitou 65 žáků. Škola je trojtřídní, učí se zde 1. až 5. ročník. Součástí základní školy je mateřská škola s kapacitou 45 dětí, školní družina s kapacitou 65 žáků a školní jídelna s kapacitou 120 strávníků. Od roku 2012 došlo k rozsáhlým rekonstrukcím obou budov ZŠ a MŠ, k vybudování parkoviště před budovami, vytvoření školní zahrady v přírodním stylu s herními a naučnými prvky.

MŠ realizuje vzdělávání podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem „Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je vždycky prima“ s cílem poskytnout všem dětem příjemné, pohodové prostředí a připravit je na další etapy jejich života ve společnosti.

Škola ve svém Školním vzdělávacím programu „ Škola bezpečí a poznávání“ klade důraz na kvalitu vzdělávání žáků, na začleňování všech dětí do vzdělávání, environmentální výchovu, zdravý životní styl a sociální výchovu.

Naše škola nabízí:                                                

• Pohodové a rodinné klima školy
• Školu otevřenou rodičům
• Vstřícné a aprobované pedagogy
• Výuku anglického jazyka od 1.třídy
• Bezbariérový přístup
• Interaktivní tabule ve všech třídách
• Keramický ateliér
• Plně vybavenou počítačovou učebnu
• Školní družinu od 1.-5.třídy
• Výuku plavání – 10 lekcí
• Školní zahradu v přírodním stylu
• Travnaté hřiště
• Volnočasové aktivity
• Projektové dny, exkurze, výuku v přírodě

Škola spolupracuje se Školskou radou, Klubem rodičů, zřizovatelem, okolními školami (Fulnek, Kujavy, Pustějov), Základní uměleckou školou Studénka, Pedagogicko- psychologickou poradnou, Policií ČR, Speciálním pedagogickým centrem Nový Jičín a Ostrava.