NEJNOVĚJŠÍ AKTUALITY

Základní škola

Informace na 2.polovinu září

Informace pro rodiče 2.polovina září 2017 Středa 20.9. v 15.45-17.30 Schůzka s rodiči.( Informace ke školnímu roku 2017/18, případně pohovor s třídním učitelem ). Přítomen bude ředitel PPP Ostrava p Tomáš Velička.  Seznámí Vás a aktuálními problémy ve výchově a vzdělávání dětí, jejich řešením. (Neuznávání autorit, kyberšikana aj., odpoví Vám na Vaše dotazy). Fotografování žáků 1.ročníku 21.9. v 9.00 ...

Více...

Informace na září 2017

8.9. se zapojíme do štafetového běhu ZŠ Masarykova Fulnek. Vybraní žáci budou závodit, ostatní žáci budou diváky. Odjezd autobusem (linkou) do Stachovic v 8.10. 12.9. Návštěva bludiště v kukuřici v Hranicích. Žáci se aktivně zapojí do plnění úkolů a stanou se z nich „Kukuřičáci“. Program proběhne v rámci ŠD, odjezd autobusem v 13.30, návrat v 16.00. Žáci mohou vystoupit u obchodu nebo ...

Více...

Informace k zahájení školního roku 2017/18

Vážení rodiče, zahájení školního roku proběhne dne 4.9.2017 v 8.00 v tělocvičně  MŠ. ŠD od 6.00, odpoledne do 15.45. Oběd je nutno objednat nejpozději do 7.00, 4.9.2017! Žákům budou sděleny informace ohledně průběhu školního roku formou letáčků. Omlouváme se za problémy s organizací výuky, které jsou způsobeny probíhající rekonstrukcí ZŠ. Předpokládaná doba rekonstrukce je do konce listopadu. Věřím, ...

Více...

Mateřská škola

Závěry schůzky s rodiči

Závěry schůzky s rodiči najdete v sekci Dokumenty MŠ.

Více...

Informativní schůzka

Středa 13. září v 15.45 hodin – INFORMATIVNÍ SCHŮZKA S RODIČI – mimo jiné se bude projednávat plán akcí na celý školní rok, způsob placení školného a stravného a další… Cca v 16.40 – beseda s Tomášem Veličkou, ředitelem poradenského zařízení. Účast rodičů žádoucí!

Více...

Předškolka

PŘEDŠKOLKA pro rodiče a děti, které ještě nenavštěvují MŠ, opět zahajuje svou činnost. První setkání proběhne 20.9.2017 od 15.50 – 17.50 hodin v MŠ, další každou sudou středu.   Přiveďte Vaši berušku nebo broučka, ať se podívá, jak to u nás ve školce chodívá. TĚŠÍME SE NA VÁS!!!

Více...

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Hladké Životice, příspěvková organizace

Kapacita školy je 65 žáků ve škole. Tuto kapacitu se nedaří naplňovat, přibližný počet žáků je 42-54. Školu navštěvují děti z Hladkých Životic, pouze výjimečně žáci z jiných obcí. Je v těsné blízkosti mateřské školy a vytváří ekonomicky i komunikativně výhodný celek.

Škola je malotřídní, počet ročníků 5. Organizace je dvojtřídní nebo trojtřídní (dle počtu žáků). Školní budova má 3 běžné učebny a 1 počítačovou učebnu. Tělocvična a jídelna je v nedaleké budově MŠ. Dalšími součástmi školy je zahrada, asfaltové hřiště a zahradní domek.

Vyučující jsou plně kvalifikovaní, vzdělaní v mnoha oblastech, počet 3 včetně ředitelky. Všichni vyučující mají způsobilost k vyučování jednoho cizího jazyka. Všichni vyučující ovládají práci s počítačem, mají vzdělání v oblasti VPU a průběžně se nadále vzdělávají.