NEJNOVĚJŠÍ AKTUALITY

Základní škola

Informace do konce prosince 2017

Informace pro rodiče prosinec 2017 Vážení rodiče od ledna začíná nové volební období Školské rady. V současné době zastupuje rodiče paní Andrea Dvořáková. Prosím o zpětnou vazbu, zda máte zájem pracovat ve školské radě. Volby proběhnou do konce tohoto týdne, případně na počátku ledna (1.týden-čtv, pá). Poslední týden ve škole –do 22.12. Žáci 4. a 5. ...

Více...

Informace pro rodiče-konec listopadu, začátek prosince

Informace pro rodiče-konec listopadu-prosinec 27.11.Miniprojekt Etická výchova-školní řád, chování k učitelům, dospělým 28.11. Poslední lekce bruslení 28.-29.12. Malé adventní dílničky-žáci si vyrobí adventní ozdobu, kterou si vezmou domů. Můžete věnovat do společné dílny: mašličky, svíčky, přírodniny atd. vhodné pro tvoření výrobků. 29.11. Fotografování žáků “Photodiest“-zimní krajina, děti se budou fotografovat v botech. 5.12. Možná přijde Mikuláš ……. ...

Více...

Informace pro rodiče na listopad

Informace pro rodiče listopad Rodiče 1. ročníku: Dejte dětem fotografii rodiny pro účely výuky. Okopírujeme si ji a vrátíme. 3x týdně (úterý, středa, pátek) v 7.30 začínáme ranní zpívání koled-příprava na koncert. Od 14.11.!! Pokračuje výuka bruslení do 21. listopadu. 11. v 15.45 Vypouštíme balónky Ježíškovi. Sraz na školní zahradě. 16.11. Keramická dílna. Od 11.00-13.00. Příspěvek na ...

Více...

Mateřská škola

Informace o uzavření MŠ

MŠ bude uzavřena od 23.12. 2017 do 2.1. 2018. Provoz zahajujeme 3.1. 2018. Přejeme všem klidné prožití vánočních svátků a pohodový vstup do roku 2018. 🙂

Více...

Informace pro rodiče – prosinec

Vánoční besídka s posezením se uskuteční v pátek 15.12. v 15,30 hod. Prosíme rodiče, aby přispěli troškou cukroví na občerstvení. Děkujeme…a srdečně zveme! Besídka pro Senior klub se uskuteční ve čtvrtek 14.12. v 9,30 hod.

Více...

Vánoční dílny

  POZOR ZMĚNA TERMÍNU Vánočních dílen – proběhnou ve čtvrtek 30.11. od 15, 00 hod.  

Více...

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Hladké Životice, příspěvková organizace

Kapacita školy je 65 žáků ve škole. Tuto kapacitu se nedaří naplňovat, přibližný počet žáků je 42-54. Školu navštěvují děti z Hladkých Životic, pouze výjimečně žáci z jiných obcí. Je v těsné blízkosti mateřské školy a vytváří ekonomicky i komunikativně výhodný celek.

Škola je malotřídní, počet ročníků 5. Organizace je dvojtřídní nebo trojtřídní (dle počtu žáků). Školní budova má 3 běžné učebny a 1 počítačovou učebnu. Tělocvična a jídelna je v nedaleké budově MŠ. Dalšími součástmi školy je zahrada, asfaltové hřiště a zahradní domek.

Vyučující jsou plně kvalifikovaní, vzdělaní v mnoha oblastech, počet 3 včetně ředitelky. Všichni vyučující mají způsobilost k vyučování jednoho cizího jazyka. Všichni vyučující ovládají práci s počítačem, mají vzdělání v oblasti VPU a průběžně se nadále vzdělávají.