NEJNOVĚJŠÍ AKTUALITY

Základní škola

Informacena konec března

23.3. Malý velikonoční jarmark:  v budově školy, začátek v 15.30 27._28.3. Projekt Velikonoce, spojený se spaním ve škole. Program: 27.3. Projektové dopoledne-Velikonoce, jejich podstata. Žáci mají s sebou pouzdro a svačinu.            Hudební program: Hudební šlehačka plná Smetany (10.30), příspěvek 20 Kč Odpoledne: Sraz od 16-17h, ubytování ve třídách, s sebou polštářek, spacák (deka), podložka, hygienické potřeby. Bez jídla, ...

Více...

Zápis do 1.ročníku-informace

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2018/19 Zápis se uskuteční 18.4. od 13.h Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.   K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2017/2018 ...

Více...

Informace na březen 2018

  Informace pro rodiče březen 8.3.  15.30  v MŠ:  Přednáška psycholožky H. Pýchové z PPP Nový Jičín na téma Školní zralost a vývojové poruchy učení, nadané děti aneb Poznej své dítě pomocí odborníka Velmi vás žádáme o podporu této aktivity. Je to další setkání s rodiči v rámci projektu Šablony I. Naše setkání je součástí projektu Šablony pro MŠ ...

Více...

Mateřská škola

Ukázka práce s předškolními dětmi

Ukázka práce s předškolními dětmi (pro rodiče těchto dětí) proběhne v úterý 27.3. v 15.30 hodin. Účast rodičů žádoucí!

Více...

Maškarní ples v MŠ

Maškarní ples v MŠ se koná ve čtvrtek 15. března dopoledne. Děti si mohou přinést do MŠ vlastní masku.

Více...

Velikonoční dílny

Velikonoční dílny se konají v úterý 20. března od 14.45 (průběžně). Výrobky si pak můžete zakoupit na Velikonočním jarmarku 23. března v 15.30 v Základní škole. Srdečně zveme!

Více...

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Hladké Životice, příspěvková organizace

Kapacita školy je 65 žáků ve škole. Tuto kapacitu se nedaří naplňovat, přibližný počet žáků je 42-54. Školu navštěvují děti z Hladkých Životic, pouze výjimečně žáci z jiných obcí. Je v těsné blízkosti mateřské školy a vytváří ekonomicky i komunikativně výhodný celek.

Škola je malotřídní, počet ročníků 5. Organizace je dvojtřídní nebo trojtřídní (dle počtu žáků). Školní budova má 3 běžné učebny a 1 počítačovou učebnu. Tělocvična a jídelna je v nedaleké budově MŠ. Dalšími součástmi školy je zahrada, asfaltové hřiště a zahradní domek.

Vyučující jsou plně kvalifikovaní, vzdělaní v mnoha oblastech, počet 3 včetně ředitelky. Všichni vyučující mají způsobilost k vyučování jednoho cizího jazyka. Všichni vyučující ovládají práci s počítačem, mají vzdělání v oblasti VPU a průběžně se nadále vzdělávají.