PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Forma uveřejňovaných informací je v souladu s vyhláškou č. 99/2019 Sb. o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).

Webové stránky Základní a Mateřské školy Hladké Životice se snaží o co nejlepší přístupnost svého obsahu a tak vyhovovat zásadám Pravidel tvorby přístupného webu.

Při tvorbě těchto webových stránek bylo postupováno podle Metodického pokynu k vyhlášce č. 99/2019 Sb. a také podle metodik Blind Friendly Web (projekt Sjednocené organizace slabozrakých a nevidomých).

Pro popis všech informací na tomto webu je použit značkovací jazyk HTML5, pro popis vzhledu pak kaskádové styly CSS. Textový obsah stránek lze zobrazit i s vypnutými kaskádovými styly. Všechny velikosti jsou uvedeny v relativních jednotkách, je tedy možné podle potřeby zvětšit velikost písma. Pro vypnutí stylů nebo změnu velikosti písma použijte prosím standardní nástroje, které nabízí Váš prohlížeč.

Informace prezentované v jiných formátech

V některých případech může být dokument zveřejněn ve formátu: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formát DOC a PDF je také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné využít nástrojů například od Microsoftu a Adobe.

Microsoft Word Online
Microsoft Excel Online
Adobe (Acrobat) Reader

Kontakt na správce webu

Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu můžete psát na adresu info@webkozar.cz.