TITLE

DESCRIPTION

Informace pro rodiče – září

ZŠ a MŠ Hladké Životice přijme na zástup na dobu určitou školnici do mateřské školy. Nástup ihned.

Zájemci, hlaste se u ředitelky školy na tel.č.: 739 303 064.

 

POHYBOVÝ KROUŽEK PRO STARŠÍ DĚTI (Včelky) bude probíhat každé pondělí od 14.45 do 15.15 hodin v tělocvičně MŠ. Děti mohou cvičit v tričku a legínkách nebo tepláčkách (i v tom, co mají oblečeno ve třídě) + pevná obuv (mohou být i papučky, pokud dobře drží na nožce). Cena 100 Kč za pololetí. Zájemci, nahlaste své děti p. učitelce. Odpovědná osoba – p. Monika Zajonc Mrázková

Provoz mateřské školy bude zahájen ve středu 1. září 2021. Těšíme se na vás!

 

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA S RODIČI proběhne v úterý 7. září v 16.15 v MŠ (bez přítomnosti dětí). Program: provoz MŠ, co děti v MŠ potřebují, školné, stravné, akce MŠ na celý školní rok (např. školní výlet), dotazy, připomínky apod. ÚČAST ŽÁDOUCÍ!

 

Upozorňujeme, že vstup do budovy MŠ je dle aktuálního mimořádného opatření MZd umožněn pouze v respirátoru (zákonní zástupci) a jen po nezbytně nutnou dobu. Děkujeme za pochopení.

 

SOUBOR DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19 od 1.9.2021 – ZDE