TITLE

DESCRIPTION

Nové algoritmy testování, postup ve školách

Vážení rodiče,
níže zasílám doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy
a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče), schválený epidemiologickou pracovní skupinou MZ (PS EPID) dne 11.9.2020.

OTEVŘÍT ZDE

 

algoritmus_karantena
Algoritmus respirací